logo

平安工业物流园的空间

 • 会员等级: 注册会员
 • 积分:354
 • 库房数量: 25
 • 需求数量: 0
 • 空间访问: 1 次

15216684907

企业介绍

咨询留言列表

2018-07-11 16:48
你好,你家还有5000-7000平的空仓吗
共 1 页/1条记录
 
标 题:
   
咨询内容:
   
验 证 码:  
 • 咨询时间:
 • 9:00 - 18:00
 • 客服热线:
 • 400-883-7929
 • 扫一扫,获取帮助

 • 关注官方微信